Huurvoorwaarden

Artikel 1: Verhuurder en huurder
1.1 Op alle met Quinta para Você (hierna: verhuurder) gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 De huurder is de persoon die de boeking heeft gedaan alsmede eventuele medehuurders. Alle personen die zullen verblijven bij verhuurder dienen door de hoofdhuurder bij de boeking te worden vermeld. Op verzoek dient bij aankomst een legitimatiebewijs ter inzage te worden overlegd.

Artikel 2: Huurperiode
De minimale huurperiode is een week.

Artikel 3: Reserveren en aanbetalen
3.1 Reserveren kan per e-mail of telefonisch. De reservering wordt door de verhuurder per e-mail bevestigd.
3.2 Reserveringskosten zijn € 30.
3.3 De reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling van 50% van de huursom (excl. eventuele toeristenbelasting). De aanbetaling dient binnen 5 dagen na de bevestiging van de reserveringsaanvraag door middel van een bijschrijving op de rekening van de verhuurder te worden voldaan. Bij boekingen waarbij de huurperiode binnen twee weken ingaat moet het totale huurbedrag in een keer worden voldaan.
3.4 Als de betalingen niet binnen de afgesproken termijn zijn voldaan, behoudt verhuurder zich het recht voor de reservering te annuleren.
3.5 In het geval dat er reeds een aanbetaling heeft plaatsgevonden, wordt het niet nakomen van de betalingsafspraak beschouwd als een annulering en vindt er geen restitutie plaats van het reeds door de huurder betaalde deel van de huursom.

Artikel 4: Aankomst en vertrek
4.1 Wij hanteren geen vaste aankomst- of vertrekdag zodat je flexibel bent met het boeken van eventuele vluchten. Buiten de reguliere aankomsttijden (09.00 – 19.00 uur) wordt een aanvullend bedrag van € 35 gerekend.
4.2 Check-In vanaf 16.00 uur, check-Out voor 10.00 uur. In overleg met de proptery manager kunnen tijden mogelijk gewijzigd worden.

Artikel 5: De huursom
5.1 De genoemde prijzen zijn inclusief water, elektra, Wifi en het gebruik van beddengoed, hand- en theedoeken voor de keuken en handdoeken voor badkamer en zwembad.
5.2 Het beddengoed + hand- en theedoeken worden bij een twee wekelijks of langer verblijf per week verschoond.
5.3 Badhanddoeken voor het strand zijn te huur voor € 5 per badlaken per week.

Artikel 6: Schoonmaak
6.1 De eindschoonmaak van € 100,- is niet inbegrepen in de huursom.
6.2 Bij vertrek wordt van huurder verwacht dat het appartement opgeruimd wordt achtergelaten (afwas gedaan, vuilnis verwijderd en alle spullen staan op de plaats zoals het bij aanvang van de huur werd aangetroffen).
6.3 Wekelijks worden het beddengoed, gebruikte handdoeken en gebruikt linnengoed vervangen.
6.4 Een extra tussentijdse schoonmaak is mogelijk voor € 85,- per keer (exclusief linnenwissel)

Artikel 7: Huurders, gasten en huisdieren
7.1 Door de ligging op oneffen terrein en aangezien er zowel binnen als buiten trappen en op- en afstapjes zijn is deze accommodatie niet geschikt voor mindervaliden.
7.2 Het zwembad is niet afsluitbaar
7.3 De accommodatie is geschikt voor een bezetting van 4-6 personen.
7.4 De accommodatie is uitsluitend toegankelijk voor huurder en overige leden van het reisgezelschap, mits deze op voorhand door huurder zijn aangegeven bij de boeking.
7.5 In overleg en uitsluitend bij schriftelijke bevestiging (middels e-mail), mag huurder gedurende de dag (tot 22:00 uur) gasten van buiten de accommodatie ontvangen, mits deze geen overlast veroorzaken. Huurder is verantwoordelijk voor het gedrag en eventuele overlast van zijn of haar gasten.
7.6 Indien huurder en/of gasten van een huurder zoals bedoeld in 7.4 overlast veroorzaken (ter beoordeling verhuurder) kunnen zij per direct de toegang tot het terrein worden ontzegd.
7.7 Huisdieren zijn niet toegestaan.
7.8 Indien blijkt (ter beoordeling verhuurder) dat niet wordt voldaan aan voorwaarden 7.1 tot en met 7.7, dan heeft verhuurder het recht om huurder per direct de toegang te ontzeggen. Dit zal worden beschouwd als een annulering waarbij geen restitutie plaatsvindt.

Artikel 8: Roken, barbecue en open vuur
8.1 Roken in de accommodatie is niet toegestaan. Het is huurder uitsluitend toegestaan te roken op het terras. Roken in de tuin is verboden (dit in verband met de strenge brandveiligheidsregels die in Portugal gelden).
8.2 Het gebruik van een barbecue is toegestaan op door verhuurder aangewezen plekken.
8.3 Het maken van open vuur is verboden.
8.4 Indien blijkt dat niet wordt voldaan aan voorwaarden 8.1 tot en met 8.3, behoudt verhuurder zich het recht voor huurder per direct de toegang te ontzeggen. Dit zal worden beschouwd als een annulering waarbij geen restitutie plaatsvindt.

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden
9.1 Annulering dient via bevestiging van ontvangen e-mail plaats te vinden.
9.2 Indien er sprake is van een annulering door de huurder, dan heeft de verhuurder recht op de volgende compensatie:
Tot 4 weken voor de aankomstdatum: 50% van de totale huursom.
Binnen 4 weken voor de aankomstdatum: 100% van de totale huursom.
9.3 Verhuurder adviseert huurder een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 10: Toegang zwembad
Het zwembad is te gebruiken zolang het weer het toelaat. Gebruik is voor eigen risico van huurder.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Gedurende het verblijf is huurder aansprakelijk voor de accommodatie, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde behoren. Eventueel door huurder aangerichte schade dient per direct aan verhuurder gemeld te worden.
11.2 Bij aankomst wordt een borg gevraagd van € 300,- in cash. Mocht er schade zijn ontstaan dan kan dit worden doorberekend aan huurder, en zal dit worden verrekend met de borg.
11.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders.
11.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, oorlog en overige geweldplegingen, epidemieën en andere externe factoren.
11.5 Verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade, verlies of wijzigingen als gevolg van factoren die buiten zijn macht liggen.
11.6 Huurder is zich bewust van de ligging van de accommodatie op oneffen terrein, dat er zowel binnen als buiten de accommodatie niveauverschillen zijn met trappen en op- en afstapjes. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die wordt opgelopen door deze bij de plek behorende omstandigheden.
11.7 Ondanks dat de accommodatie zeer rustig is gelegen kan het gebeuren dat er in de omgeving werkzaamheden plaatsvinden zoals (land)bouwwerkzaamheden of andere activiteiten. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hieruit voortvloeit.
11.8 Verhuurder heeft het recht een reservering te annuleren op elk moment dat omstandigheden buiten de macht van verhuurder om, hiertoe dwingen of noodzaken. Verhuurder is enkel verplicht het al door huurder betaalde huurbedrag te restitueren voor de niet genoten huurdagen.
11.9 Huurders worden verzocht extra zorg aan hun kinderen te besteden op het buitenterras, trappen binnen- en buitenshuis, algemene ruimte, rond en in het zwembad.
11.10 Het is verboden om de ruïne naast het woongebouw te betreden.

Artikel 12: Klachten
Als het verblijf niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, dient huurder dit zo spoedig mogelijk mede te delen aan verhuurder, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

Artikel 13: Privacy
Verhuurder is verplicht bepaalde persoonsgegevens van huurder te verstrekken aan de SEF (de publieke dienst die toeziet op grenzen en “buitenlandse verblijven”, waaronder van toeristen). Persoonlijke gegevens worden niet aan andere derden verstrekt.

Artikel 14 Garanties

14.1 Huurder garandeert dat het huis uitsluitend wordt gebruikt voor vakantiedoeleinden. Wanneer blijkt dat de huurder het huis -zonder medeweten van de eigenaar- heeft gebruikt voor andere doeleinden dan vakantie, is de eigenaar gerechtigd de huurovereenkomst per direct te beëindigen, onder straffe van een boete van € 10.000,-.
14.2 Huurder garandeert dat het huis alleen wordt gebruikt door de huurder en medehuurder(s) en niet wordt onderverhuurd. Het aantal gasten blijft beperkt tot het bij de reservering opgegeven aantal personen. Indien dit aantal wordt overschreden, is de huurder verplicht dit te melden aan de eigenaar.
14.3 Huurder wordt geacht deze en bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. Bij reservering gaat de huurder akkoord met deze en bovengenoemde voorwaarden.